Quý khách chuyển khoản nội dung: Họ tên + Số điện thoại theo thông tin tài khoản bên dưới

1. TPBank

  • Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Mocato Việt Nam
  • Số tài khoản: 04914852666
  • Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) - Chi nhánh Thăng Long

2. Techcombank

  • Chủ tài khoản: Phạm Thị Vương Sơn
  • Số tài khoản: 11521431567018
  • Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long.